محتوا در دو گام «تولید محتوای تجاری ویژه متخصصین»

چرا باید در این کارگاه شرکت کنید:

 15.gifدوره تولید محتوا در دو بخش مقدماتی و پیشرفته ارائه می‌شود.

در بخش پیشرفته که به صورت یک کارگاه مستقل در تاریخ 12 مرداد برگزار می‌شود، بیشتر درباره نوع محتوا صحبت می‌کنیم. محتوا مهمترین ابزار ما برای کمک به مخاطبان است تا فرآیند پیچیده انتخاب را تسهیل کند. ما با فرآیند تصمیم‌گیری مخاطب آشنا می‌شویم و می‌آموزیم در هر مرحله از این سفر باید چه محتوایی به او ارائه کنیم. در این مرحله شناخت مخاطب اهمیت بسیاری دارد ضمن اینکه در این بخش روی استراتژی‌های موفق بازاریابی محتوایی صحبت خواهیم کرد.

  جهت خرید بلیت شرکت در کارگاه به  این لینک مراجعه فرمایید.

مشاور تولید محتوا و طراح کمپین

دوره پیشرفته تولید محتوای تجاری

- چه بنویسیم؟ - استراتژی محتوا
- تقویم و برنامه‌ریزی محتوا - تعیین شاخص‌های عملکرد
- محتوا در فرآیند تصمیم‌گیری - محتوا در سفر مشتری
- مخاطب شناسی

جزییات کارگاه