کارگاه اصول و فنون مذاکره

مهارت ها و تکنیک هایی که آموزش می‌بینید:

 فرایند مذاکره و اهمیت هر کدام از مراحل این فرایند

قابلیت‌ها، صفات و مهارت های یک مذاکره کننده خوب

مدیریت احساسات و نقش آن در مذاکره

مذاکره چیست و روش های مذاکره کدامند؟

مذاکره رقابتی و مذاکره برنده برنده

نقش تن گفتار (زبان بدن) در مذاکره

تاثیر فرهنگ بر روی مذاکره

تاکتیک ها و فنون یک مذاکره موفق

برنامه‌ریزی برای مذاکره

h سبک‌های مختلف مواجهه با تعارض

خرید بلیط این رویداد
120,000 تومان
رفتن به صفحه خرید بلیط

جزییات کارگاه