دوره آموزشی هنر انتخاب مسیر شغلی (دوره سوم )
منقضی شده
110,000 تومان
دی ۲۷, ۱۳۹۷
خیابان امیرآباد شمالی - بعد از اتوبان جلال آل‌احمد - پردیس فنی دانشگاه تهران - ساختمان مکانیک جدید
لنگرگاه‌های مسیر شغلی هر یک از ما ترکیبی منحصر بفرد از موارد زیر است: ·              برآورد فرد از شایستگی‌های خود؛ اینکه در چه حوزه‌هایی صاحب استعداد و مهارت است. ·              نگرش‌ها و ارزش‌های محوری شخص؛ عقاید فرد در خصوص خوب و بد و معیار تفکیک این دو. ·              انگیزه‌ها و محرک‌های حرکت؛ امیال و نیازهای درونی فرد، چیزاهایی که...
Milano Conf Center
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui lobortis tincidunt. Sed diam nonummy nibh euismod.
X-Theater Center
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui lobortis tincidunt. Sed diam nonummy nibh euismod.
Istanbul Conf Center
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui lobortis tincidunt. Sed diam nonummy nibh euismod.
Tokyo Center
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui lobortis tincidunt. Sed diam nonummy nibh euismod.
London Conference
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui lobortis tincidunt. Sed diam nonummy nibh euismod.
Griffith Park
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui lobortis tincidunt. Sed diam nonummy nibh euismod.
Megeve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui lobortis tincidunt. Sed diam nonummy nibh euismod.
Club Play
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui lobortis tincidunt. Sed diam nonummy nibh euismod.
Cape Town
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ultrices massa, sed porta dui lobortis tincidunt. Sed diam nonummy nibh euismod.