حامد فردوس آرا

  • مدیر عامل چی بپوشم
  • مشاور فلایتیو
درباره معلم باتجربه و کاربلد
  • شرکت
    چی بپوشم
  • شبکه‌های اجتماعی