مریم عبدی

مدیر محصول شرکت بامیلو

اسکرام مستر (Scrum master) شرکت اریکسون Ericson سوئد 2011 تا 2013
مربی اسکرام (Scrum couch) شرکت دلفی Delphi سوئد 2014 تا 2016

درباره معلم باتجربه و کاربلد
  • شرکت
    بامیلو
  • شبکه‌های اجتماعی