پریا اصلانی

عضو هیئت موسس و طراح مدرسه اشتغال شریف

• عضو هیئت موسس و مدیره، مدیر تحقیق و توسعه و طراح مدرسه اشتغال شریف
• مدرس و مشاور شغلی مدرسه اشتغال شریف
• مشاور شغلی و مدرس کارگاه های آموزشی مهارت‌های حرفه‌ای در مراکز کارآفرینی و رشد دانشگاه‌های کشور
• مدرس کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های حرفه‌ای شتابدهنده‌ها و رویدادهای حمایت از کسب‌وکارهای  نوپا

درباره معلم باتجربه و کاربلد
  • شبکه‌های اجتماعی