مریم عبدی
مدیر محصول شرکت بامیلو
علیرضا رنجبرشورابی
طراح ارشد گیمیفیکیشن
حامد فردوس آرا
مدیر عامل چی بپوشم
توحید علی اشرفی
مدیر بازاریابی
جواد افتاده
مدیر بازاریابی دیجیتال
مصطفی پورعلی
هکر رشد و تحلیلگر کسب وکارهای آنلاین